Deployed Contracts

Main

SPR

0x85b6ACaBa696B9E4247175274F8263F99b4B9180

COIL

0x823E1B82cE1Dc147Bbdb25a203f046aFab1CE918

Treasury Multisig

0xC47eC74A753acb09e4679979AfC428cdE0209639

Protocol Multisig

0xF14eFC7E46D57E107dEE97239329Bd7F56361C38

COIL Staking

0x6701E792b7CD344BaE763F27099eEb314A4b4943

Proxy MasterMind

0xFACE8DED582816E2f2cD4C6cc1cbD1aCCc9df65E

Rewarder Vault

0x31878EE03D3DeA8C3a81b78fddc864c0be6f415F

Rewarder

0x72614b5d6F388B089f343723fcc3a5B4Fc22B347

ProxyAdmin

0xae3f25462c06d21483738832b7160fae0ebf4f60

Spiral Router

0x0340d9491Fe7740aF9c643C3C2b4126d23058C3B

Mav Spiral Locker (Ethereum)

Rewarder Vault

0xaee1adcDeEB0c3b74A14b4ec1b667d021f0d71FD

Staking

0x7fc5f1e044b55ae0c5b502f318e060fc0d9ed55c

Locker Master Proxy

0x0B3bacB08142d1e37E67033F1e16A388Ae96952E

Locker Master Implementation

0xdd5f42FDCfbd7f76ABC76BDf28A309d9c660B3Ab

Proxy Owner

0xb6ab0d266bdbfd79d2418e7d8200afe4e9902034

Maverick Locker Adapter

0xa2ab3fd45a369da49308d086556cc0096fdbb9d5

sprMAV

0x9e7DaFb74Cc4dda3Ad15Eedc04fE24D8266C1E25

Staked sprMAV

0x5EE9828c13C41bAeAb2408661bB3B65Ba646DB64

MAV Spiral Locker (zkSync Era)

Rewarder Vault

0x1A4258Ce322900D65CdA7F61921C77FB6CbE9ee7

Staking

0x348a88808c122AdB317CB8D71c0d24CE047FEe22

Locker Master Proxy

0x125049c3C0Ef6B22222957470a5cfA366014D4E1

Locker Master Implementation

0x8320DF8741a3560D4e4C9cE0Ab5b40f290f4d70f

Proxy Owner

0x6E2e85Ee5bB7b4a85e904F1e0eD5b9C7b08e5384

Maverick Locker Adapter

0x010067d78c2a3999Fe4a47ae106D7301Fef8a2ff

sprMAV

0x9e7DaFb74Cc4dda3Ad15Eedc04fE24D8266C1E25

Staked sprMAV

0xea0c89f6c7c4a929a426fe9bffaf11f3da9dae4d

SDT Spiral Locker

Rewarder Vault

0xaee1adcDeEB0c3b74A14b4ec1b667d021f0d71FD

Staking

0x899a794bF0573a5461a8b45fDe8CbbcA233755E3

Locker Master Proxy

0x4a6854B88Bfc87369cb9CA1A488e1A2Cf76748A1

Locker Master Implementation

0x943bdEE19B88E60b36C048E88CBfc0C1250222fa

Proxy Owner

0x3fe5eA9E3fd7533D6744d72670C48Be22bA0C59f

sprSDT

0x488b7c4B2731dC6A4121fc125439A025d7Acfb62

Deprecated contracts:

Rewarder: 0xb194c9CA2A86A560B7154F83AAfE3ED4E9c3A1F1

Rewarder Vault: 0x21fb7536afddaaaf59d65cc4f7336d4d812ec25f

Spiral Router: 0xfb1371D494D608F6E5f6438F69F686953b0A50E8

Last updated